Λ. Αλεξάνδρας 13 & Κατσαντώνη 1, 11473, Αθήνα

Καλωσήρθατε στη ΒΕΛΤΙΩΝ ΑΕ

systemΗ ΒΕΛΤΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. ιδρύθηκε (ως Ε.Π.Ε.) το 2004 από στελέχη με επιτυχημένη παρουσία δεκαετιών στον ελληνικό επιχειρηματικό χώρο και καταξιωμένα στον κλάδο των μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τον ιδιωτικό και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών της ανέδειξαν την ΒΕΛΤΙΩΝ σε σοβαρό  παράγοντα του συμβουλευτικού / μελετητικού κλάδου, με ιδιαίτερη θέση στους τομείς της εξειδίκευσης της. Το 2015 μετετράπη σε ΑΕ.

Παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, αξιόπιστων, εστιασμένων αποκλειστικά στην επίτευξη των τεθέντων στόχων και ανταποκρινόμενων άμεσα στις ανάγκες των πελατών.

Περισσότερα »

Η ΒΕΛΤΙΩΝ στοχεύει στη διατήρηση και επαύξηση της αναγνωρισιμότητας της εντός του οικονομικού – παραγωγικού ιστού της χώρας ως διακεκριμένου και αξιόπιστου παρόχου συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών, με ταυτόχρονη διεύρυνση της συμμετοχής της στους κρίσιμους τομής αναδιάρθρωσης και ανάπτυξης της χώρας.

Περισσότερα »

Παρακολουθεί τις εξελίξεις στο διεθνές και τοπικό οικονομικό περιβάλλον και διαμορφώνει τη φύση και το περιεχόμενο των υπηρεσιών της, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες και μελλοντικές απαιτήσεις.

Περισσότερα »