Λ. Αλεξάνδρας 13 & Κατσαντώνη 1, 11473, Αθήνα

Οι Στόχοι μας..

Η ΒΕΛΤΙΩΝ στοχεύει στη διατήρηση και επαύξηση της αναγνωρισιμότητας της εντός του οικονομικού – παραγωγικού ιστού της χώρας ως διακεκριμένου και αξιόπιστου παρόχου συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών, με ταυτόχρονη διεύρυνση της συμμετοχής της στους κρίσιμους τομής αναδιάρθρωσης και ανάπτυξης της χώρας . Συναρτά δε την αναπτυξιακή της πορεία με την αντίστοιχη των πελατών της.