Λ. Αλεξάνδρας 13 & Κατσαντώνη 1, 11473, Αθήνα

Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα (ΙΙ)»

27 Αυγ 2013 |

Προκηρύχθηκε το Πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΙΙ)» για την ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού των επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα :

 • Ενισχύονται οι επιχειρήσεις για
  • Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού
  • Ενέργειες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών
  • Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων
  • Ενέργειες προβολής σε αγορές – στόχους
  • Ενέργειες τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης
 • Ο μέγιστος προϋπολογισμός της πρότασης ανέρχεται σε 200.000 €
 • Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 30% – 55% και εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και την από κοινού με άλλες επιχειρήσεις  ή μεμονωμένη  πρόταση ενίσχυσης
 • Προθεσμία υποβολής προτάσεων 10/10/2013

Το κείμενο της αναλυτικής προκήρυξης βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης :  www.ggb.gr

Για εξειδικευμένες πληροφορίες επικοινωνείστε μαζί μας .