Λ. Αλεξάνδρας 13 & Κατσαντώνη 1, 11473, Αθήνα

Διαχείριση Δεδομένων για Ακίνητα

Σύστημα διαχείρισης περιγραφικών και χωρικών δεδομένων των ακινήτων ( Real  Estate Management System, REMS ) : Το εργαλείο για να έχει ο οργανισμός ή η επιχείρηση ανά πάσα στιγμή πλήρη γνώση για τα ακίνητα του και όλες τις παραμέτρους που τα επηρεάζουν και να δομήσει πάνω του όλες τις διαδικασίες διαχείρισης και αξιοποίησής τους.

Το σύστημα REMS της ΒΕΛΤΙΩΝ παρέχει σε ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ακινήτων (ιδιαίτερα αυτών με ικανό αριθμό) τη δυνατότητα συγκέντρωσης και καταχώρησης όλης της πληροφορίας και των εγγράφων (τίτλοι, τοπογραφικά κλπ), που αφορούν το ακίνητο, της συστηματικής οργάνωσης όλων των δεδομένων με λειτουργικό τρόπο, και τη διαμόρφωση τους σε μορφή συμβατή με  τις απαιτήσεις του Εθνικού Κτηματολογίου , του Υπ. Οικονομικών και του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, ώστε να προκύπτουν αυτόματα οι αντίστοιχες δηλώσεις Δ1, Δ2,  Ε9 και ΟΣΔΕ. Παράλληλα το ακίνητο εντοπίζεται αυτόματα σε ψηφιακούς χάρτες (πχ Google), όπου μπορεί να αποτυπώνεται και το ψηφιακό του τοπογραφικό. Επιπρόσθετα το σύστημα παρέχει σειρά διαχειριστικών δυνατοτήτων, όπως υπενθύμιση καταληκτικών ημερομηνιών για απαιτήσεις και υποχρεώσεις (πχ. καταβολή δόσεων δανείου ή είσπραξη ενοικίου, αντικατάσταση ή συντήρηση εξοπλισμού κλπ), καταχώρηση και διαχείριση τεχνικών, πολεοδομικών, οικονομικών και αναπτυξιακών στοιχείων, διαχείριση ενστάσεων και λοιπών νομικών  ενεργειών κλπ., όπως και τη δυνατότητα διαμόρφωσης και έκδοσης αναφορών, σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών.

Οι υπηρεσίες της ΒΕΛΤΙΩΝ μπορούν να καλύψουν όλο το εύρος των αναγκών των πελατών από την απλή καταγραφή μέχρι την συστηματική διαχείριση και την αντιμετώπιση ειδικών απαιτήσεων, αξιοποιούνται δε ιδιαίτερα από ιδιοκτήτες με μεγάλο αριθμό ακινήτων, με μεταβαλλόμενο καθεστώς, όπως Τράπεζες, ΟΤΑ, Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας, Ασφαλιστικά Ταμεία, κλπ.