Λ. Αλεξάνδρας 13 & Κατσαντώνη 1, 11473, Αθήνα

Υποστήριξη Επενδυτικών Σχεδίων

EΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΑΣ ΣΧΕΔΙΑ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑ  ΤΑ ΔΕΙΤΕ  ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

Η ΒΕΛΤΙΩΝ έχει αναπτύξει  υψηλή αποτελεσματικότητα στην υποστήριξη των επιχειρήσεων και των επενδυτών  για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων και την αξιοποίηση όλων των εκάστοτε διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων. Διαθέτει οργανωμένο μηχανισμό παρακολούθησης όλων των εξελίξεων στο επενδυτικό περιβάλλον και ισχυρή τεχνογνωσία τεκμηρίωσης, ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τα υγιή επενδυτικά προγράμματα των πελατών της. Ειδικότερα οι υπηρεσίες υποστήριξης επενδύσεων της ΒΕΛΤΙΩΝ περιλαμβάνουν:

Α.Υπηρεσίες υποστήριξης μέχρι τη λήψη της οριστικής απόφασης για επένδυση, που περιλαμβάνουν :

  • Διερεύνηση ευκαιριών
  • Διερεύνηση τόπου εγκατάστασης ( χωροταξική, νομική, ιδιοκτησιακή, λειτουργική κλπ).
  • Διερεύνηση εφικτότητας ( επιχειρηματική, τεχνική, αδειοδοτική, χρηματοδοτική κλπ)
  • Διερεύνηση δυνατοτήτων εξαγορών/ συμμετοχών. Αξιολόγηση υποψηφίων . Υποστήριξη στις διαπραγματεύσεις.
  • Υποστήριξη στις επαφές με κυβερνητικούς – υπηρεσιακούς παράγοντες

Β. Υπηρεσίες υποστήριξης για το σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση της επένδυσης , που περιλαμβάνουν :

  • Εκπόνηση επιχειρηματικών και επιχειρησιακών σχεδίων.
  • Ανάληψη του σχεδιασμού και της υλοποίησης της επένδυσης ως turn key project .
  • Υπηρεσίες υποστήριξης σε επί μέρους τμήματα της διαδικασίας
  • Συγκρότηση φακέλων προς χρηματοδότηση από τράπεζες και αναπτυξιακά προγράμματα. Υποστήριξη στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης, αξιολόγησης, υπογραφής σχετικών συμβάσεων.
  • Yπηρεσίες  Project Management για την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης.
  • Υπηρεσίες υποστήριξης των επενδυτών στη διαχείριση διαδικασιών χρηματοδότησης.

Οι μόνιμες μακροχρόνιες σχέσεις, που έχει δημιουργήσει με τους πελάτες της στο συγκεκριμένο αντικείμενο, συνιστούν την ισχυρότερη πιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της.

Σχετικοί σύνδεσμοι :